Contacta

Desitja sol·licitar els nostres serveis professionals?

Si ho desitja també pot rebre la nostra newsletter de forma habitual i estar actualitzat/da de les notícies més recents.

Contacta

Fiscal

   + •••

L’assessorament fiscal en un dels eixos principals en els nostres serveis. A Cercuns Consultors & Assessors oferim un servei integral i de qualitat i prestem especial atenció a la planificació fiscal.

Comptable6

   + •••

Assessorament en la realització del tancament comptable de l’exercici, així com en la confecció dels llibres oficials de comptabilitat i els comptes anuals, i el seu dipòsit al Registre Mercantil. 

Laboral3

   + •••

L’objectiu en aquesta àrea és oferir un assessorament totalment personalitzat i adaptat a les necessitats reals de cada empresa aportant solucions que es tradueixen en la reducció de costos socials.

Juridic5

   + •••

Creació d’empreses, fusions i adquisicions, dissolucions de societats, propietat intel·lectual, resolució de conflictes societaris, reestructuració i regularització d’empreses, assessorament a les societats…

Auditoria5

   + •••

Integritat, qualitat i independència, són els fonaments de l’enfocament de Cercuns Consultors & Assessors en els serveis d’auditoria. Estem especialitzats en diversos serveis d’auditoria.

Consultoria4

   + •••

En un entorn cada vegada més global i complex, és important assegurar que s’obté el millor assessorament. L’objectiu de la consultoria de negoci és millorar les accions i els resultats de l’empresa.

Novetats