938 850 305|info@cercuns.com

Art. 27 Llei 14/2013 : modificacions en l’IRPF

L’article 27 de la Llei 14/2013 introdueix les següents modificacions en l’IRPF : AMB EFECTES DES DEL 29 DE SETEMBRE DE 2013: Se suprimeix l’exempció dels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació . Se suprimeix la lletra […]
By |octubre 30, 2013|Fiscal|

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors: Què és el règim especial del criteri de caixa en l’IVA?

RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA EN L’ IVA Amb efectes des del 1 de gener de 2014, l’article 23 de la Llei 14 /2013, de 27 de setembre , de suport als emprenedors i la seva internacionalització introdueix el règim especial del criteri de […]
By |octubre 30, 2013|Fiscal|

Properes novetats en les declaracions tributàries causades pel criteri de caixa en l’IVA.

De cara a adaptar-se a les recents novetats legislatives , i més concretament en aplicació del criteri de caixa en l’IVA aprovat definitivament en la Llei 14 /2013, de 27 de setembre de suport a l’emprenedor , es preveu que el agència tributària publiqui […]
By |octubre 30, 2013|Fiscal|