938 850 305|info@cercuns.com

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): Recordi revisar abans de finalitzar l’any la xifra de negocis de l’empresa per a determinar-ne l’exempció.

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): Recordi revisar abans de finalitzar l’any la xifra de negocis de l’empresa per a determinar-ne l’exempció. La normativa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (I.A.E), RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de […]
By |desembre 19, 2013|Fiscal|

Calendari laboral 2014

L’any 2014 inclourà 13 festes d’àmbit nacional, una d’elles recuperable, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals, cap d’elles recuperables. D’aquestes tretze festes n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 21 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de […]
By |desembre 19, 2013|Laboral|