La proposta del 22 de desembre de 2013, que es va publicar el Real decret Llei 16/2013 de 20 de desembre, en el qual entre altres disposicions es modificava l’article 12.5 de l’Estatut dels Treballadors (E.T.) amb la finalitat d’establir l’obligació empresarial de registrar […]