938 850 305|info@cercuns.com

Notificacions electròniques durant les vacances

NOTIFICACIONS D’HISENDA DURANT LES VACANCES   La “Agencia Tributaria” ofereix uns dies de cortesia per a l’enviament de notificacions electròniques, ideal per aquelles persones que marxen de vacances durant un període de temps. Els obligats tributaris que estiguin inclosos amb caràcter […]
By |juliol 25, 2014|Fiscal|

Mesures laborals incloses en el RD Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

El passat 5 de juliol de 2014 es va publicar al BOE, el Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. En aquesta publicació, s’inclouen les principals novetats en matèria laboral.
By |juliol 8, 2014|Laboral|

Circular 07/14 Reducció IRPF autònoms amb rendiments d’activitats professionals < 15.000 eur

CIRCULAR 07/2014  (AUTÒNOMS) Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.   El dissabte 5 de juliol s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret llei 8/2014, de 4 de […]
By |juliol 7, 2014|Fiscal|