938 850 305|info@cercuns.com

CAMPANYA D’INSPECCIÓ: DIETES EXEMPTES

CAMPANYA D’INSPECCIÓ: DIETES EXEMPTES   Actualment, l’Agència Tributària està duent a terme una campanya d’inspecció de les dietes exemptes de tributació en l’IRPF; dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013. Es realitza amb la finalitat de regularitzar aquells imports que s’hagin declarat com a rendes exemptes […]
By |juliol 24, 2015|Laboral|

HORARI ESTIU

9.00 h – 14.00 h del 27/07/15 al 31/08/15 Tancat per vacances del 17 al 23 d’agost. 

MODIFICACIONS EN EL SISTEMA DE COMUNICATS MÈDICS PER INCAPACITAT TEMPORAL

MODIFICACIONS EN EL SISTEMA DE COMUNICATS MÈDICS PER INCAPACITAT TEMPORAL El passat 20 de juny es va publicar l’Ordre ESS/1187/2015 per la que es desenvolupa el RD 625/2014, on s’hi modifiquen determinats aspectes sobre la gestió i control dels processos per incapacitat temporal. S’implanta un nou […]
By |juliol 22, 2015|Laboral|

LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES DELS EMPRESARIS

LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES DELS EMPRESARIS   El passat 8 de juliol es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat, la Instrucció de l’1 de juliol de 2015, sobre l’establiment de mecanismes de seguretat i xifrat dels fitxers d’empresaris presentats electrònicament al Registre Mercantil. Aquesta instrucció complementa la […]
By |juliol 22, 2015|Comptable|