DECLARACIONS FISCALS – 3r TRIMESTRE 2015   IMPORTANT: Els recordem que el proper dia 20 d’octubre de 2015 finalitza el període voluntari de presentació de les declaracions tributàries corresponents al 3r trimestre del mateix exercici, pels conceptes de:   RENDA I SOCIETATS: retencions i ingressos a compte : […]