CORPORATE COMPLIANCE Prevenció de delictes penals en l’empresa Amb la reforma del codi penal (Llei Orgànica 1/2015), es podrà exigir la responsabilitat penal de les empreses que no disposin d’un Compliance Legal (Model de […]