L’any 2014 inclourà 13 festes d’àmbit nacional, una d’elles recuperable, a les quals els
ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals, cap d’elles recuperables.

D’aquestes tretze festes n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 21 d’abril (dilluns
de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el
caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2014 les següents:
1 de gener (Cap d’Any).
6 de gener (Reis).
18 d’abril (Divendres Sant).
21 d’abril (dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
24 de juny (Sant Joan).
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).

En el document adjunt trobareu el calendari laboral 2014.

calendari laboral 2014