Els recordem que aquest any l’Agència Tributària ha avançat una setmana l’inici de presentació de la Declaració de la Renda i patrimoni 2012, concretament al 24 d’Abril. I volem que vagi per endavant. El passat 2 d’Abril va iniciar el període per a l’obtenció de l’esborrany de la declaració de la renda 2012. Els recordem que les declaracions que surtin a ingressar i es vulguin domiciliar al compte corrent bancari, el termini és fins al 26 de juny.

A Cercuns Consultors & Assessors ens encarreguem de sol·licitar ràpidament el seu esborrany de la Renda 2012 i estudiem totes les possibilitats per tal que el resultat sigui el correcte i eviti possibles sancions.

L’Agència Tributària no sempre té en compte tot el que li afecta als seus impostos i l’esborrany acostuma a estar incomplert. Qualsevol descuit pot representar la pèrdua d’una oportunitat per desgravar o suposar una declaració paral·lela per part de l’Administració, amb la consegüent sanció econòmica.

Confií en assessors d’impostos professionals per a la seva declaració de la renda 2012. Eviti contratemps i millori el resultat.