Auditoria de Comptes

Integritat, qualitat i independència, són els fonaments de l’enfocament de Cercuns Consultors & Assessors en els serveis d’auditoria.
Estem especialitzats en diversos serveis d’auditoria:

Auditoria
  • Auditoria de comptes anuals individuals
  • Auditoria de comptes anuals consolidats
  • Auditoria d’estats financers amb criteris IFRS
  • Revisió limitada d’estats financers
  • Realització tant d’auditories obligatòries com voluntàries.
Auditoria de justificació de subvencions i altres treballs
  • Auditoria de subvencions del CDTI
  • Auditoria de declaració anual d’envasos (Ecoembes)
Altres serveis relacionats
  • Conversió d’estats financers nacionals a IFRS
  • Consolidació d’estats financers
  • Preparació i revisió d’informació financera

 

 

Altres serveis