Consultoria de negoci

En un entorn cada vegada més global i complex, és important assegurar que s’obté el millor assessorament per gestionar les situacions de la forma més eficient i eficaç possible. Es per això que es treballa amb experts de cada àrea per proporcionar un assessorament integrat, enfocat al mercat, que respongui a les necessitats del client i ajudi a que els seus negocis prosperin en els diferents mercats, amb l’objectiu de reduir tant els riscos legals com qualsevol tipus de risc.

L’objectiu de la consultoria de negoci és millorar les accions i els resultats de l’empresa i optimitzar els seus processos de negoci.

Oferim la metodologia, les tècniques i els procediments que permeten analitzar els processos actuals, definir els nous a partir d’uns objectius estratègics, i realitzar la seva implementació.  A Cercuns Consultors & Assessors ajudem als nostres clients a aconseguir i mantenir millores del seu rendiment mitjançant la optimització dels seus processos, mitjans tecnològics i recursos humans al llarg del cicle de vida de la companyia.

consult

BUSINESS PERFORMANCE

Oferim la solució i alternativa als teus problemes empresarials:

Cerca de finançament

 Diagnosi situació econòmica i estratègia empresa:

〉 Reporting financer-comptable

〉 Anàlisi i viabilitat d’inversions

〉 Plans de viabilitat de negocis 

Informes econòmics i financers:

Viabilitat econòmica 

〉 Valoració d’empreses

〉 Valoració de lucre cessant i danys emergents

〉 Pericials de caire judicial i/o extrajudicial

 Franquícies

CONSULTORIA FINANCERA PARTICULARS

 Plans d’estalvi i jubilació

 Plans de pensions

 Fons d’inversió 

 

A •••
Ajudem a impulsar el desenvolupament del negoci del nostre client, fent que l’estratègia esdevingui una realitat.

 

desarrollo-consultoria


Millora del rendiment. Com aconseguim el creixement any a any.
Per assolir el seu potencial, les societats han de millorar contínuament el seu desenvolupament i sustentar-lo.
Ajudem al client a entregar aquestes millores en el seu negoci posant èmfasis en les àrees de finances i clients.

B.1. Finances

  • Transformar el model operatiu en finances
  • Dissenyar i implementar sistemes financers
  • Concebre i implementar sistemes de gestió de costos empresarials.


B.2. Clients
En els negocis és essencial atraure, retenir i incrementar les relacions rendibles amb els clients.

  • Elaborar i implementar l’estratègia de mercat i de clients.
  • Elaborar i implementar un anàlisis revelador sobre els clients que permeti entendre i anticipar les necessitats dels clients.
  • Elaborar estratègies de fixació de preus, promocions, canals i productes que millorin la imatge i incrementin els guanys.
  • Millorar l’administració de serveis al client.
  • Millorar l’estratègia de vendes
  • Agilitzar i accelerar el procés de cobrament.

 

DEFINICIÓ MODEL DE NEGOCI

Consultoria_Facilitacion-estrategica1

Aportem el coneixement necessari per conèixer el mercat al que la nova empresa vol introduir-se, definició del negoci, descripció productes/serveis, anàlisis de la competència existent, definició del tipus de client al qual l’empresa es vol dirigir, anàlisi de les despeses, previsió d’ingressos, anàlisis de la viabilitat del projecte, etc.

Definir un bon model de negoci permetrà a l’empresa prendre les decisions adequades per tal d’actuar estratègicament en cada àmbit: mercat, preus, comunicació, distribució, organització, etc. 

Altres serveis