Assessorament Fiscal

El nostre compromís és oferir un servei excepcional enfocat a la qualitat, connectivitat, capacitat de resposta i coneixement. Aquest compromís està recolzat per un enfocament dinàmic i detallat dirigit a satisfer les necessitats dels nostres clients de manera permanent.

L’assessorament fiscal és un dels eixos principals en els nostres serveis. A Cercuns Consultors & Assessors oferim un servei integral i de qualitat i prestem especial atenció a la planificació fiscal per tal d’obtenir la optimització dels costos fiscals.

La nostra feina es basa en satisfer totes les necessitats empresarials d’assessorament i compliment de les obligacions fiscals (estudi, confecció i presentació dels diferents impostos als quals està subjecta la societat o persona física: IVA, IRPF, Impost de Societats, etc.) així com mantenir una relació fluida amb els nostres clients per tal d’aconseguir el millor assessorament professional. Ens reunim periòdicament amb la direcció de la companyia per proposar actuacions en matèria fiscal que poden reportar beneficis a l’empresa.

És per això que oferim una atenció personalitzada amb coneixement específic del negoci del client per tal de poder planificar i optimitzar les polítiques fiscals i economicofinanceres aplicables a cada companyia.

Altres serveis