Assessorament Jurídic

A Cercuns realitzem un servei multi-disciplinari i integral en les àrees del dret, tant a particulars com a empreses, oferint un estudi detallat i exclusiu de cada cas. Els nostres clients són la nostra preocupació i basem tot el nostre treball i esforç en correspondre a la confiança que ens dipositen i satisfer les seves necessitats. Entenem l’exercici de l’advocacia com la combinació d’una alta especialització professional amb una col·laboració constant amb el client.

web juridic

1./ DRET MERCANTIL

Redacció de contractes mercantils

Constitució d’empreses

Ampliació / reducció de  capital social

Modificacions estatutàries

Fusions, escissions i dissolucions

Procediments de compra-venda d’empreses

Procediments de concurs de creditors

Impugnació d’acords socials

Reclamació judicial de morosos / impagats

2./ DRET PRIVAT

2a./ FAMÍLIA

Tramitació de separacions parella de fet i divorcis

Modificació de convenis

Procediments de guarda i custòdia

Custodia compartida

Procediments de modificació de mesures ( pensió d’aliments i canvis de custòdia)

Filiacions

Nul·litats canòniques

Execució de sentències per impagament d’aliments

Processos d’incapacitació i nomenament de tutors

2b./ SUCCESSIONS

Redacció i modificació de testaments i actes d’última voluntat

Acceptació d’herència

Reclamació de la legítima

Declaració d’hereus

Processos judicials successoris 

3./ DRET PENAL

Denúncies i querelles

Assistència al denunciat o detingut en dependències policials i en els Jutjats

Defensa en tot tipus de procediments penals

Delictes contra persones

Acompanyament i celebració de judicis de faltes

Judicis ràpids

Dret penal econòmic-patrimonial: estafes, aixecaments de béns, delictes societaris, falsedat documental. 

 

 

 

Altres serveis