Assessorament Laboral

L’objectiu en aquesta àrea és oferir un assessorament totalment personalitzat i adaptat a les necessitats reals de cada empresa aportant solucions que es tradueixen en la reducció de costos socials, i eviten sancions davant de possibles inspeccions.

Les principals àrees de treball del departament inclouen:

Gestió de nòmines
Gestió d’altes i baixes laborals (contractes, baixes..), altes d’empreses, així com la confecció de les nòmines i càlcul de les cotitzacions a la Seguretat Social.
Assessorament legal
Assessorem als nostres clients en tot tipus de conflictes laborals (individuals o col·lectius), així com la gestió d’expedients de regulació de treball, i assistència al client davant la inspecció de treball i en la negociació de convenis.

 

SERVEIS:

• Conciliacions
• Reclamacions al Fons de Garantia Salarial (Fogasa)
• Judicis laborals, tant a nivell d’empresa com del treballador
• Reclamacions prèvies i demandes judicials
• Assistència judicial en casos d’acomiadaments, sancions, jubilacions i pensions d’invalidesa
• Inspeccions de treball
• Recursos de suplicació davant del TSJC
• Contractes mercantils
• Gestió d’expedients de regulació d’ocupació

 

Altres serveis