El passat 5 de juliol de 2014 es va publicar al BOE, el Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. En aquesta publicació, s’inclouen les principals novetats en matèria laboral.


Butlletí JULIOL 2014 RD8.2014 LABORAL