Informació actualitzada

Vic a 9 de juliol de 2020

Descarregar circular completa: click aquí Circular RD 24-2020 Ajudes autonoms