CIRCULAR 05/2016

OBLIGACIÓ DE REGISTRE DE JORNADA A TEMPS COMPLET

 

Benvolguts,

El Pla de Control 2016 de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social ha endurit els controls i està incrementant la revisió d’aquells aspectes que tinguin a veure amb l’activitat de l’empresa, els seus empleats i l’horari de funcionament, amb especial atenció als registres de jornada i quadrants de treball de treballadors.

Com a novetat en aquestes actuacions figura la vigilància també en el registre de jornades a temps complet que fins al moment no eren obligatòries. Amb això, la Inspecció de Treball pretén evitar el frau en la realització d’hores extraordinàries i procurar la seva correcta vigilància, retribució i cotització.

 

CONDICIONS I CUMPLIMENT DEL REGISTRE:

Si bé ja en el contracte de l’empleat a temps parcial s’ha d’indicar la distribució de la jornada laboral, ara tant per a treballadors amb jornada parcial com completa l’empresari ha de complir per llei dues obligacions addicionals a aquesta indicació i al registre diari de l’horari:

  • Realització del còmput total per mes d’hores ordinàries i extraordinàries i lliurament de còpia del resum al treballador al costat de la seva nòmina.
  • Conservació dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys.

 

CONSEQÜENCIES DE L’INCOMPLIMENT D’AQUESTA OBLIGACIÓ:

*Incompliment del deure de realitzar el registre de jornada: INFRACCIÓ LLEU que pot ésser sancionada amb una multa d’entre 60 i 625€.

*Superació dels límits de la jornada laboral del treballador/a: INFRACCIÓ GREU. Sancions d’entre 626 i 6.250€.

*A part de les dues anteriors sancions de tipus administratiu, la Inspecció de Treball aixecarà acta de liquidació de quotes per diferències de cotització.

 

COM S’HA DE DUR AQUEST REGISTRE DE CONTROL D’HORARI:

No s’estableix un model estàndard pel registre de jornada. Cada empresa pot optar pel sistema que més li convingui (fitxatge digital, targetes de control d’accés, accés amb empremtes dactilars, manual, etc..).

 

Pel que fa al sistema manual, adjuntem un model que compleix amb tots els requisits que es requereix per part d’Inspecció de Treball i que poden fer servir, emplenant les dades de la seva empresa i de cada treballador/a, a omplir i signar DIÀRIAMENT.

 

Quedem a la seva disposició per qualsevol dubte o consulta que es pugui presentar.

 

Atentament,

Departament Laboral.

 

Descarregar model control jornada laboral: click aquí registre-diari-de-jornada-de-treball