CIRCULAR 02/2017

DECLARACIONS FISCALS periòdiques – 1r Trimestre 2017

 

Benvolguts,

En aquesta circular, citem l’obligació de presentar les declaracions trimestrals d’aquest 1r trimestre del 2017:

20 d’ABRIL

Termini de presentació establert per l’Administració Tributària per a les declaracions en concepte de:

  • L’impost sobre el valor afegit (Mod.303)
  • El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques. (Mod. 130 i Mod. 131)
  • Les retencions de l’impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. (Mod. 111).
  • Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans (Mod.115).
  • Pagament a compte de l’Impost sobre societats (Mod.202)
  • Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l’IRPF (Mod. 123)
  • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. (Mod. 349).

 

No obstant, el 12 D’ABRIL, és el termini màxim per a deixar el pagament domiciliat presentat telemàticament. A partir d’aquesta data, haurem de presentar les declaracions físicament al banc per sol·licitar el NRC, i ens haureu de signar una autorització de càrrec per entregar a l’entitat financera.

 

Important: LEGALITZACIÓ DE LLIBRES OFICIALS DE LES SOCIETATS AL REGISTRE MERCANTIL:

Us recordem que durant aquest mes d’abril s’ha de presentar telemàticament la legalització dels llibres oficials de comptabilitat de les Societats al Registre Mercantil corresponent, incloent també el llibre d’actes, essent la data de venciment el proper dia 02-05-2017. És per aquest motiu que demanem la màxima col·laboració perquè la presentació dels mateixos es pugui realitzar en el termini establert.

Us demanem, per a una millor gestió, que ens feu arribar la documentació al despatx amb la major antelació possible.

Quedem a la seva disposició per qualsevol dubte o consulta que es pugui presentar.

Vic, a 3 d’abril de 2017

CERCUNS CONSULTORS

T 93 885 03 05

Descarregar circular completa: click aquí CIRCULAR 022017