CIRCULAR 01/2017

DECLARACIONS FISCALS periòdiques – 4t Trimestre 2016

 

Benvolguts,

En aquesta circular, citem l’obligació de presentar les declaracions trimestrals d’aquest 4t trimestre de l’exercici 2016, i dels resums anuals d’aquestes declaracions:

20 de GENER

Termini de presentació establert per l’Administració Tributària per a les declaracions en concepte de RETENCIONS:

  • Les retencions de l’impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. (Mod. 111).
  • Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans (Mod.115).
  • Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l’IRPF (Mod. 123).

No obstant, el 13 DE GENER, és el termini màxim per a deixar el pagament domiciliat presentat telemàticament. A partir d’aquesta data, haurem de presentar les declaracions físicament al banc per sol·licitar el NRC, i ens haureu de signar una autorització de càrrec per entregar a l’entitat financera.

30 de GENER:

  • L’impost sobre el valor afegit i el seu resum anual. (Mod. 303, 309 i Mod.390).
  • El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques. (Mod. 130 i Mod. 131)
  • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. (Mod. 349).

(Dia 25 de gener per a impostos domiciliats a pagar per presentació telemàtica)

31 de GENER:

  • Resums anuals: models 190, 180 i 193
  • Declaració informativa de donatius i donacions rebudes (Model 182)

*Hisenda no permet la presentació en paper d’aquests resums anuals.

Us demanem, per a una millor gestió, que ens feu arribar la documentació al despatx amb la major antelació possible.

Quedem a la seva disposició per qualsevol dubte o consulta que es pugui presentar.

Atentament,

Departament Fiscal.

Vic, a 9 de gener de 2017

CERCUNS CONSULTORS

T 93 885 03 05

Descarregar circular completa: click aquí circular-012017