CIRCULAR 02/2016

 

 

DECLARACIONS FISCALS 1T TRIMESTRE 2016

Benvolguts,

En aquesta circular, citem l’obligació de presentar les declaracions trimestrals d’aquest 1r trimestre de l’exercici 2016, així com també les obligacions mercantils per a les societats limitades o anònimes.

20 d’ABRIL

Termini de presentació establert per l’Administració Tributària per a les declaracions en concepte de:

 • L’impost sobre el valor afegit (Mod. 303).
 • Les retencions de l’impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. (Mod. 111).
 • Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans (Mod.115).
 • El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Mod. 130 i Mod. 131).
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Mod. 349)
 • Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l’IRPF (Mod. 123).
 • El pagament a compte de l’impost sobre societats (Mod. 202).

 

No obstant, el 15 d’abril, és el termini màxim per a deixar el pagament domiciliat presentat telemàticament. A partir d’aquesta data, haurem de presentar les declaracions físicament al banc per sol·licitar el NRC, i ens haureu de signar una autorització de càrrec per entregar a l’entitat financera.

*Només societats

*LEGALITZACIÓ DE LLIBRES OFICIALS AL REGISTRE MERCANTIL

30 d’ABRIL

Termini de presentació telemàtica al Registre Mercantil.

Documentació a aportar:

 • Llibre diari 01-01-15 a 31-12-15
 • Sumes i saldos trimestrals 2015
 • Sumes i saldos d’obertura a 01-01-15
 • Sumes i saldos de tancament a 31-12-15
 • Balanç de situació
 • Compte de pèrdues i guanys
 • Memòria

Obligatori presentar-ho en format PDF.

Novetat: legalització telemàtica de llibre d’actes màxim 30-04-16

 

Quedem a la seva disposició per qualsevol dubte o consulta que es pugui presentar.

 

Atentament,

Departament Fiscal.

 

Vic, a 5 d’abril de 2016

CERCUNS CONSULTORS

 

Descarregar circular completa: click aquí  CIRCULAR 022016