CIRCULAR 04/2018

DECLARACIONS FISCALS 2n TRIMESTRE 2018

 

Benvolguts,

En aquesta circular, citem l’obligació de presentar les declaracions trimestrals d’aquest 2n trimestre de l’exercici 2018, així com també les obligacions mercantils per a les societats limitades o anònimes.

20 de JULIOL

Termini de presentació establert per l’Administració Tributària per a les declaracions en concepte de:

  • L’impost sobre el valor afegit (Mod. 303).
  • Les retencions de l’impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. (Mod. 111).
  • Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans (Mod.115).
  • El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Mod. 130 i Mod. 131).
  • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Mod. 349)
  • Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l’IRPF (Mod. 123).
  • El pagament a compte de l’impost sobre societats (Mod. 202).

 

No obstant, el 15 de juliol, és el termini màxim per a deixar el pagament domiciliat presentat telemàticament. A partir d’aquesta data, haurem de presentar les declaracions físicament al banc per sol·licitar el NRC, i ens haureu de signar una autorització de càrrec per entregar a l’entitat financera.

* Només societats limitades/anònimes

* IMPOST DE SOCIETATS (M.200) : 25 juliol

* DIPÒSIT DE COMPTES ANUALS AL REGISTRE MERCANTIL: 30 juliol

Quedem a la seva disposició per qualsevol dubte o consulta que es pugui presentar.

Atentament,

Departament Fiscal.

Vic, a 2 de juliol de 2018

CERCUNS CONSULTORS

T 93 885 03 05

Descarregar circular completa: click aquí CIRCULAR 042018