PERMISOS LABORALS A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 DESEMBRE DEL 2017

 

PERMISOS RETRIBUÏTS I NO RECUPERABLES DELS TREBALLADORS:

 • Els treballadors disposen en el seu horari laboral de fins a 4 hores lliures per a l’exercici del dret de vot, que seran retribuïdes i no recuperables. (reducció proporcional en el cas de treballadors a temps parcial).
 • Horari de votació: de 9:00h a 20:00h
 • A efectes de l’abonament del salari del temps utilitzat per a votar, l’empresa té dret a sol·licitar als treballadors el justificant acreditatiu d’haver votat expedit per la mesa electoral corresponent.
 • L’empresa té la potestat de determinar el moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral.

PERMISOS PER TREBALLADORS VOTANTS:

 • Si l’horari de treball NO coincideix amb el d’obertura de les meses electorals o només coincideix per MENYS DE 2 HORES: 0h de permís retribuït
 • Si l’horari de treball coincideix entre 2 I 4 HORES amb el d’obertura de les meses electorals: Dret a 2h de permís retribuït
 • Si l’horari de treball coincideix 4 O MÉS HORES amb el d’obertura de les meses electorals: Dret a 4h de permís retribuït

TREBALLADORS A TEMPS PARCIAL

 • El còmput dels anteriors permisos es calcularan en proporció al temps de treball.

PERMISOS PER A TREBALLADORS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS QUE EL DIA DE LES ELECCIONS NO GAUDEIXIN DE DESCANS SETMANAL:

 • Permís retribuït durant tota la jornada laboral del dia 21 desembre + 5 hores del dia 22 desembre.

PERMISOS PER A TREBALLADORS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS QUE EL DIA DE LES ELECCIONS GAUDEIXIN DE DESCANS SETMANAL:

 • Permís de 5 hores del dia 22 desembre.

PERMISOS PER A TREBALLADORS QUE SIGUIN APODERATS I QUE EL DIA DE LES ELECCIONS NO GAUDEIXIN DE DESCANS SETMANAL:

 • Permís retribuït durant tota la jornada laboral del dia 21 desembre

Quedem a la seva disposició per qualsevol dubte o consulta que es pugui presentar.

Atentament,

Departament Laboral.

Descarregar circular completa: click aquí CIRCULAR 052017