CORPORATE COMPLIANCE

Prevenció de delictes penals en l’empresa

Amb la reforma del codi penal (Llei Orgànica 1/2015), es podrà exigir la responsabilitat penal de les empreses que no disposin d’un Compliance Legal (Model de Prevenció de Delictes).

Aquest nou escenari implica que les societats, a través dels seus representants legals, per eximir-se de responsabilitat hauran de complir amb aquesta nova i fonamental obligació, mitjançant la implementació de sistemes de control de compliment normatiu i prevenció del delictes (Compliance), per tal d’intentar evitar que l’empresa incorri en contingències de tipus penal i, els seus administradors, en risc de responsabilitat personal.

Només mitjançant la deguda implementació d’un sistema de prevenció de delictes (Compliance), podrà evitar-se la condemna.

QUÈ ÉS UN CORPORATE COMPLIANCE?

És un programa de compliment o model de prevenció de delictes d’una persona jurídica, una recopilació de normes, mandats, prohibicions i directrius destinades a tots els seus empleats, perquè mitjançant una sèrie de controls interns i procediments establerts, s’atorgui el seu ple compliment a fi d’evitar conductes desviades o comportaments deslleials.

El Corporate Compliance  ha d’ajustar-se en cada cas a les necessitats de la persona jurídica. No obstant això, el seu contingut ha de complir uns requisits mínims, que vénen definits pel propi Codi Penal en el seu article 31 bis.

QUI RESPON SI ES COMET UN DELICTE EN L’ÀMBIT DE L’EMPRESA I NO ES DISPOSA DE CAP MODEL DE PREVENCIÓ DE DELICTES PENALS?

Responen directament els administradors, consellers, gerents i alts directius.

IMPLANTACIÓ DEL CORPORATE COMPLIANCE

És competència dels administradors o òrgan d’administració de l’empresa. S’ha de nomenar a un Compliance Officer, que redactarà el model de prevenció de delictes totalment a mida i tenint en compte la prevenció, detecció i reacció.

Els nostres advocats especialistes confeccionen el protocol de prevenció adequat a l’activitat de la seva empresa. Analitzem els riscos, dissenyem el sistema intern de vigilància, supervisió i control destinat a la prevenció de delictes i a la detecció de conductes il·lícites, i definim la correcta reacció i actuació enfront d’elles. És a dir, t’assessorem en prevenció, detecció i reacció.

QUÈ PASSA SI L’EMPRESA NO DISPOSA D’UN CORPORATE COMPLIANCE?

En el cas que l’empresa sigui imputada per la comissió d’un delicte, el fet objectiu de no disposar d’un pla individual suposarà que no es podrà, en cap cas, eximir-se de responsabilitat.  

Contacti amb la nostra oficina per a més informació: juridic@cercuns.com

Atentament,

Departament Jurídic.

Descarregar circular completa: click aquí CIRCULAR 032017