En el nostre butlletí del mes d’abril, podreu trobar de forma més extensa els següents punts: la modificació de la base de cotització o de la quota dels autònoms, les mesures de recolzament a l’emprenedor i les mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral i de l’envelliment actiu.

Descarregar butlleti Cercuns abril 2013